Aholkularitza teknologikoko Inplantatzaileak - Inplantalariak de asesoramiento tecnológico

Convocatoria abierta desde el 18-02-2021

Organismo convocante: SPRI

Aholkularitza teknologikoko Inplantatzaileak

 

Gogorarazi nahi dugu oraindik ere zabalik dagoela aholkularitza teknologikoko Inplantariak zerbitzua, mikroenpresei, autonomoei eta ekintzaileei beren negozioak teknologien eskutik berrabiarazten eta bizi dugun egoera berrira egokitzen laguntzeko, bezero konektatuagoekin eta zerbitzu berrietarako aukerekin.Inplantatzaileen taldeak doan aholkatzen die eskatzaileei eraldaketan lagunduko duten tresna teknologiko egokienei buruz.

 

Horretarako, zerbitzua emateko lineak mantenduko dira:

 • Saio presentziala edo telematikoa teknikariarekin (inplantalaria), banaka, teknologia egokien erabiltzen laguntzeko, honako hauek egin ahal izateko:
  • Salmentarako eta bezeroekiko harremanetarako bide berriak irekitzea.
  • Interneten duten presentzia hobetzea eta bezero berriak erakartzea.
  • Zerbitzua emateko modu digital berriak sartzea, aurrez aurreko zerbitzuari zerbitzu telematikoak gehituta.
  • Urrutitik lan egitea, edozein lekutatik informazioa eskuratzeko aukera izan dezan, bulegoan ez badago ere.
  • Negozioa eraginkortasun handiagoz kudeatzea, kostuak eta denborak murrizteko, bezeroaren informazioa, zereginak, eskaerak eta abar erregistratzeko tresnak izanda.
  • Lanaldia edo beste datu batzuk erregistratzeko modu digitalak edo automatikoak izatea, zeregin errepikakorrak edo eskuzkoak kenduz.
  • Bitarteko digitalak modu seguruan erabiltzea zibererasoak, lapurretak edo datuen manipulazioa eta erreskate-eskaera saihesteko.
  • Bezeroari eskaintzen zaion zerbitzua hobetzea, bere eskumenari aurrea hartzeko, bezeroaren beharrak ezagutuz eta horiei aurrea hartuz.
  • Gehitu errealitate areagotua, errealitate birtuala edo sentsoreak (IoT) produktuetan eta zerbitzuan, zerbitzu diferentziala emateko.
 • Talde-saioa, gai hauek lantzeko:
  • Salmenta-kanal berriak eta zerbitzuen prestazio digitala ezagutzen ditu.
  • Enpresa bizkortzea, bulego gisa gailu mugikorra erabiliz.
  • Kudeaketa digitala eta telelana zure enpresen eraginkortasuna hobetzeko, zauden tokian zaudela.
  • Fakturazio elektronikoa.
  • Zibersegurtasuna: ezagutu zibererasoak eta nola saihestu.
  • Automatizatu zure ohiko zereginak, akatsak saihesteko eta denbora aurrezteko.
  • Ezagutu zure bezeroari balio handiagoko zerbitzu bat emateko zure negozioari aplika diezazkioketen Errealitate Birtualeko aplikazioak, zure eskumenaren aurretik jartzeko. 

 Informazio gehiago:

 944 034 980                            

 enpresetarakolaguntza@laudio.eus

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inplantalariak de asesoramiento tecnológico 

Queremos recordar que continua abierto el servicio Inplantariak de asesoramiento tecnológico para apoyar a las microempresas, autónomos y emprendedores a relanzar sus negocios de la mano de las tecnologías y adecuarse a nueva la situación que vivimos, con clientes más conectados y oportunidades de nuevos servicios.

El equipo de Inplantalariak asesora gratuitamente a los solicitantes sobre las herramientas tecnológicas más adecuadas, que apoyen en la transformación.

Para ello mantienen las líneas de prestación de servicio:

 • Sesión presencial o telemática con el técnico (inplantalari) de modo INDIVIDUAL para apoyarle en el uso más adecuado de tecnología que le permita:
  • Abrir nuevos canales de venta y relación con los clientes.
  • Mejorar su presencia en Internet y lograr captar nuevos clientes.
  • Incluir nuevas formas digitales de prestar su servicio, añadiendo a su servicio presencial servicios telemáticos.
  • Trabajar a distancia, para que desde cualquier lugar aunque no esté en la oficina pueda acceder a la información.
  • Gestionar más eficientemente el negocio para reducir costes y tiempos, disponiendo de herramientas para registrar la información del cliente, tareas, pedidos,..
  • Disponer de modos digitales o automáticos para registrar la jornada de trabajo u otros datos, eliminando tareas repetitivas o manuales.
  • Usar los medios digitales de modo seguro para evitar ciberataques, robo o manipulación de datos y petición de rescate.
  • Mejorar el servicio al cliente para adelantarse a su competencia, conociendo las necesidades de sus clientes y adelantándose a las mismas.
  • Incluir Realidad aumentada, Realidad Virtual o sensores (IoT) en sus productos y servicio para prestar un servicio diferencial.
 • Sesión en grupo para tratar temáticas como:
  • Conoce nuevos canales de venta y prestación digital de servicios.
  • Agilizar la empresa con el uso del dispositivo móvil como oficina.
  • Gestión digital y Teletrabajo para mejorar la eficiencia de tus empresas allí donde estés.
  • Facturación electrónica.
  • Ciberseguridad: Conoce los ciberataques y cómo evitarlos.
  • Automatiza tus tareas rutinarias para evitar errores y ahorrar tiempo.
  • Conoce las aplicaciones de Realidad Virtual que pueden aplicar a tu negocio para prestar un servicio de mayor valor a tu cliente para posicionarte por delante de tu competencia.

Más información:

 

?? 944 034 980
?? garapenagentzia@laudio.eus

 

 

Enlaces

Convocatoria Solicitud