2022ko «Zabaldu» laguntza programa // Programa de ayudas «Zabaldu» 2022

Convocatoria abierta desde el 04-05-2022 hasta el 30-09-2022

Organismo convocante: Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Xedea da laguntza ematea nazioartekotze-prozesuak hasten ari diren enpresei atzerriko merkatuetan duten presentzia handitu dezaten.// Ayudar a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización a aumentar su presencia en mercados exteriores.

Descargables