2022ko «Sakondu» laguntza programa // Programa de ayudas «Sakondu» 2022

Convocatoria abierta desde el 04-05-2022 hasta el 16-09-2022

Organismo convocante: Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Nazioartekotasun handia duten enpresentzako laguntza, presentzia txikia edo batere presentziarik ez duten merkatuetan sartzeko. // Ayuda para empresas altamente internacionalizas a penetrar en mercados en los que tenga poca o ninguna presencia.

Descargables