Ayudas y subvenciones

Mostrando del 1 al 10 de un total de 25

Lanik gabe dauden gazteen kontratazioa / Contratación de personas jóvenes desempleadas en Llodio

Convocatoria abierta desde el 21-07-2022  hasta el31-08-2022por Ayuntamiento de Llodio

Enpresei eta erakundeei dirulaguntzak emateko prozedura, besteren konturako langileekin lan kontratuak egitea bultzatzeko. / Subvención a empresas y entidades para favorecer la formalización de contratos de trabajo con trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena,

Turismo sektorerako diru-laguntza / Subvención para el sector turístico

Convocatoria abierta desde el 19-05-2022  hasta el03-06-2022por Diputación Foral de Álava

Xedea da turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzea, inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten // Apoyo a PYMES y autónomos del sector turístico para la realización de inversiones turísticas que contribuyan a mejorar de competitividad.

Programa Gauzatu Industria

Convocatoria abierta desde el 10-05-2022  hasta el17-06-2022por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren ETEak sortu eta garatzeko aurrerakin itzulgarriak. // Anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

2022ko «Zabaldu» laguntza programa // Programa de ayudas «Zabaldu» 2022

Convocatoria abierta desde el 04-05-2022  hasta el30-09-2022por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Xedea da laguntza ematea nazioartekotze-prozesuak hasten ari diren enpresei atzerriko merkatuetan duten presentzia handitu dezaten.// Ayudar a las empresas incipientes en los procesos de internacionalización a aumentar su presencia en mercados exteriores.

2022ko «Sakondu» laguntza programa // Programa de ayudas «Sakondu» 2022

Convocatoria abierta desde el 04-05-2022  hasta el16-09-2022por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Nazioartekotasun handia duten enpresentzako laguntza, presentzia txikia edo batere presentziarik ez duten merkatuetan sartzeko. // Ayuda para empresas altamente internacionalizas a penetrar en mercados en los que tenga poca o ninguna presencia.

EMET diru-laguntzak // Ayudas EMET

Convocatoria abierta desde el 20-04-2022  hasta el20-05-2022por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Diru-laguntzak honako lerro hauetan egokituta daude: Ekintzailetza, negozio-turistiko berriak sortzeko eta turismo-enpresen lehiakortasuna hobetzea. // Las líneas de ayuda: Emprendimiento para la creación de nuevos negocios turísticos y la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

Ibilgailu elektrikoaren sektorerako diru-laguntzak / Ayudas sector del vehículo eléctrico

Convocatoria abierta desde el 01-04-2022  hasta el03-05-2022por BOE

Ibilgailu elektrikoaren industria-katearen jarduketa integralak. / Actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico.

Energia termiko berriztagarrien instalazioak / Instalaciones de energías renovables térmicas

Convocatoria abierta desde el 24-03-2022  hasta el31-12-2023por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Energia berriztagarri termikoen zabalkundea bultzatzea da programaren helburua. / Este programa busca impulsar el despliegue de las energías renovables térmicas.

INNOBIDEAK-KUDEABIDE: kudeaketa aurreratuko proiektuak araban / proyectos de gestión avanzada en álava

Convocatoria abierta desde el 22-03-2022  hasta el30-09-2022por Arabako Foru Aldundia

Xedea: Kudeaketa hobetzeko proiektuak, kudeaketa aurreratuaren ereduarekin bat datozenak, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzeko./ Objeto:proyectos de mejora de la gestión alineados con el modelo de gestión avanzada para mejorar la competitividad de las empresas de Álava.

Garraio-flotak eraldatzeko dirulaguntza. / Ayuda renovación flotas de transporte

Convocatoria abierta desde el 15-03-2022  hasta el30-04-2022por Eusko Jaurlaritza / Gobierno vasco

Helburua da garraioaren jasangarritasunerako funtsezkoak diren inbertsioak azeleratzea, sektorean hobekuntzak bultzatzeko helburuarekin. / El objetivo es acelerar las inversiones claves para la sostenibilidad del transporte, con el fin de impulsar mejoras en el sector.