Ekintza lerroak

  1. Prospekzioa: enpresarekiko etengabeko harremana, beharrizanak identifikatzeko eta ondorengo erantzunetarako.
  2. Enpresa lankidetza: lehiakortasuna hobetzeko funtsezko tresna.
  3. Gainerako eragileekiko lankidetza (publikoak eta pribatuak).

Zerbitzuak

Informazioa

Enpresei ahalik eta informazio zerbitzu osatuena ematea.

Prestakuntza

Prestakuntzaren aldeko jarrerak sustatzea, eskuragarri jarrita. Enpresetarako ikastaro espezializatuak.

Lan bitartekotza

Hautagai egokiak identifikatzea, hautatze prozesuak arindu eta baliabideak optimizatzeko.

Kudeaketa hobetzea

Hainbat esparrutako estaldura teknikoa edo aholkularitza espezializatua ematea.

Nazioartekotasuna

Tokiko enpresen hedapena sustatu eta horretan laguntzea, merkatu berrietara begira, merkataritza eginkizunen eta informazio eta sentikortasun ekintzen bidez

Berritzea eta lehia hobetzea

Eraldatzeko prozesua erraztea eta kultura aldatzea.