Ekintza lerroak

  1. Merkataritza sortzen laguntzea, baita jarraipena eta aholkularitza ere.
  2. Merkataritzako dinamizazioa.
  3. Lankidetza publiko-pribatua sustatzea, merkataritzako elkarteen eta agentzien artean.

Zerbitzuak

Merkataritza sortzen laguntzea

Laguntza eta aholkularitza.

Sortutako merkataritzako aholkularitza eta jarraipena

Etengabeko aholkularitza bakoitzaren beharrizanen arabera (diru-laguntzak, prestakuntza, lokal erabilgarrien kudeaketa...).

Merkataritza elkarteekiko lankidetza eta laguntza

Etengabeko laguntza elkarteetarako (diru-laguntzei buruzko informazioa eta merkataritza mahaien dinamizazioa, Merkagune laguntzen betearazpena, tokiko sareak, merkataritza sustatzeko tokiko kontseilua...)

Merkataritza sustatzeko ekintzak

Ekintzak antolatzea, merkataritza elkarteekiko lankidetzan (Gabonetako kanpainak, aukeren azoka...)