Berriak

1-tik 2-rako emaitzak erakusten 2-tik

DestacadaBIG DATA ETA INTELIGENTZIA GURE BIZITZAK ALDATZEN ARI DIREN BEZALA. / COMO EL BIG DATA Y LA INTELIGENCIA ESTA CAMBIANDO NUESTRAS VIDAS.

14-07-2021

Eguneroko bizitzan aplikatzeko adibide batzuk ikusiko ditugu, eta Cloud teknologiak nola lagun diezagukeen aztertuko dugu./ Veremos algunos ejemplos de aplicación en la vida cotidiana que nos rodea y analizaremos como la tecnología Cloud nos puede ayudar.

DestacadaZIBERERASOAK: 2021EKO JOERAK. EZAGUTZA,PREBENTZIOA ETA DEFENTSA. / CIBERATAQUES: TENDENCIAS 2021. CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y DEFENSA.

08-07-2021

Zibererasoen benetako kasuak eta horien ondorioak aztertuko ditugu, eta kontuan hartu beharreko neurriak errepasatuko ditugu. / Analizamos casos reales de ciberataques y sus consecuencias y daremos un repaso a las medidas a tener en cuenta.